Logo

Akademisk medarbejder til assisterende bygherrerådgivning - København

Kuben Managements kontor for bygherrerådgivning i København er i konstant udvikling. Vi søger nu en akademisk medarbejder, som kan bidrage til vores bygherrerådgivning til almene boligorganisationer.

Fra vision til virkelighed – med øje for helheden

I Kuben Management arbejder vi med det byggede miljø. Vi udvikler byggeriet - som bygherrerådgivere, rådgivere og projektudviklere skaber vi værdi for bygherrer, bygningsejere og investorer gennem analyse, strategisk rådgivning, planlægning, proces- og projektledelse og energi- og driftsoptimering.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i projektets visioner, men bevarer altid øjet for helheden og respekten for samfundet. For vi ved, at gode byggerier er gennemtænkte byggerier, der både opfylder ejerens ønsker og tager hensyn til brugerne, borgerne og byen.

Vores tilgang til rådgivning betyder, at vi gør brug af mange og brede fagligheder, der sammensættes fleksibelt, så vi kan tilpasse vores rådgivning til hver enkelt kundes specifikke behov. Som en del af Kuben Management vil du derfor komme til at indgå i en organisation med et bredt fagligt miljø, hvor vi arbejder med udgangspunkt i en helhedsorienteret opgaveløsning og hvor vores vigtigste opgave er at skabe forudsætningerne for, at vision kan blive til virkelighed.

Assisterende bygherrerådgiver – for fremdrift i processerne

Du vil som akademisk medarbejder skulle varetage en stilling som assisterende bygherrerådgiver med fokus på vores arbejde i den almene sektor. Procesledelse, kommunikation og beboerinddragelse vil være blandt dine vigtigste arbejdsopgaver – for god kommunikation og god ledelse af processerne er en afgørende forudsætning for, at vores mange store og komplekse renoveringsopgaver for almene boligorganisationer kan lykkes.

Opgaverne kan være bistand til overordnet planlægning, men i høj grad også de mange praktiske gøremål, som tilsammen kan drive en bygge- eller renoveringssag fremad. Herunder udarbejdelse af nyhedsbreve, klargøring af præsentationer og deltagelse i og dokumentation af møder.

Du skal med andre ord være med til at sikre, at der samarbejdes med beboerdemokratiet og at helhedsplaner for fornyelse og renovering af boligområder realiseres på basis af tryghed og tillid.

Din profil

Vi søger en profil, som er:

  • Systematiseret og struktureret, har en god talforståelse og har gode kommunikative evner
  • Dygtig til at håndtere løbende dialog og samarbejde mellem f.ek.s. bygherre, lejere, udlejere samt myndigheder og naturligt indgå i tværfaglige samarbejder
  • I stand til at præsentere og holde oplæg foran større forsamlinger

Du kan være nyuddannet eller have et par års erhvervserfaring.  Du har formentlig en uddannelse som cand.scient.adm., cand.comm., cand.soc. i Plan, By og Proces eller lignende.

Hvad tilbyder vi dig?

Kuben Management er en arbejdsplads med et uformelt og godt kollegialt miljø med åbent kontorlandskab, hvor humor, dynamik, viden, udvikling og især samarbejde er vigtigt. Du vil komme til at være en del af vores afdeling for Almen Bygherrerådgivning og du vil ligeledes komme til at indgå i forskellige tværfaglige teams af arkitekter, ingeniører, økonomer og jurister afhængigt af de projekter, du tilknyttes.

Vi har en forventning om, at stillingen skal udvikle sig på sigt. Så hvis du har en lille bygherrerådgiver i maven og lyst til at lære mere omkring området, så vil der være gode udviklingsmuligheder for dig.

Yderligere informationer

Stillingen forventes besat til opstart per 1. januar 2018.

Send din ansøgning samt CV til HR via nedenstående link for at komme i betragtning til stillingen. Ansøgningsfrist senest den 31. oktober 2018.

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, så kan du kontakte Stine Jensen på tlf. 7222 6656.

Kuben Management A/S er en landsdækkende rådgivnings­virksomhed med fokus på bygherrerådgivning og bæredygtig udvikling af byer, bygninger og det byggede miljø. Vi står ved bygherrens side og hjælper med at virkeliggøre visioner og håndtere forløbet fra idéoplæg til det færdige projekt – hvad enten der er tale om et rådhus, et boligbyggeri, en bro, en energirenovering eller et sygehus. Vores kunder er boligorganisationer, kommuner, regioner, erhverv og industri. Kuben Management er et datterselskab af NRGi og har ca. 140 medarbejdere. Se nærmere på www.kubenman.dk.

Selskab: KUBEN Management

Ansøgningsfrist: 31-10-2017

Send ansøgning